Українська етнологія

Властиві центральноукраїнській людності фізіологічні ознаки систематизував ще в кінці XIX — на початку XX ст. американський учений В. Ріплей, тож до світової антропологічної науки вони ввійшли під назвою «альпійська раса». Вона, крім того, поширена в північних частинах Німеччини, Італії і Балканського півострова, а також в Австрії, Угорщині, Швейцарії. Альпійський тип займає проміжне місце між північними і південними європеоїдами, поділяючись на кілька варіантів, з яких «східноальпійський» найбільше відповідає українцям.

Складною залишається проблема присутності у людності центральноукраїнського типу південноєвропейського компонета. Позбавлені ідеологічних нашарувань наукові розвідки заперечують її штучну «прив’язку» до росіян і білорусів, які належать до іншого світлопіґментованого антропологічного комплексу. Російська дослідниця Т. Алексєєва відзначала, що весь антропологічний вигляд українців свідчить про південні зв’язки і, ймовірно, немає підстав шукати його серед груп, які включаються до північних європеоїдів. Але дані інших антропологічних систем не дають підстав для таких категоричних висновків. Зокрема С. Сегеда показав, що за дерматогліфічними ознаками мешканці Середньої Наддніпрянщини мають деякі спільні риси з аґаузами, болгарами, молдаванами, окремими групами південних росіян, а за одонтологічними ознаками — з представниками південних європеоїдів Балкан і Кавказу.

Карпатська (західна) антропологічна область обіймає Закарпаття та північні схили Карпат. її мешканцям притаманні такі загальні ознаки: відносна темноокість (15% темних і 58% змішаних відтінків райдужини); перевага темноволосих (58%); сильний третинний волосяний покрив; чи не найбільші в Україні параметри голови (85) та висоти обличчя (88—89); невисокий зріст (165 см); довгий вузький ніс тощо.

У цій області вирізняються східний і західний локальні варіанти. До першого належать гуцули Закарпаття і Буковини, які з-поміж українців мають найменший поздовжній діаметр голови (184 мм), найбільш виражену брахікранію, найбільш вузьке і високе обличчя, найбільш прямий лоб із найслабшим розвитком надбрів’я, найвищий відсоток темних очей, а також переважання дуже темного волосся і випуклих носів. Аналогічний комплекс ознак, що визначає антропологічний тип, відомий під назвою «динарський», також простежується серед боснійців, сербів, чорногорців та окремих груп словаків, румунів, греків, угорців. Мешканців західної частини Карпатського регіону (передусім Північне Прикарпаття) від них відрізняє ширше обличчя та більш виразна як світла, так і темна піґментація очей і волосся. Типовими представниками карпатської області вважаються бойки високогірного району Сколівщини, а в Турківському районі проживають найбільш світловолосі мешканці України. Населення Східних Карпат Дяченко відніс до «дунайського типу», небезпідставно вказуючи на їхню схожість з етнічними групами Подунав’я (словенцями, хорватами, німцями, австрійцями), а також поляками.

Одонтологічні, гематологічні й дерматогліфічні дослідження засвідчують, що українці Карпатського реґіону належать до яскраво вираженого європеоїдного комплексу. Не маючи монголоїдних домішок, вони наближаються до східноєвропейських спільнот, а також мають морфо-фізіологічну схожість з етнічними групами Балканського півострова, з якими у минулому існували тісні етногенетичні взаємозв’язки завдяки схожості ландшафтів. Карпатська антропологічна область вважається своєрідним «містком» між українською людністю та етнічними спільнотами Центральної і Південної Європи.

Південна (нижньодніпрово-прутська) антропологічна область охоплює східну частину Буковини, Нижнє Подніпров’я, Північно-Західне Причорномор’я. її людність характеризується темною піґментацією волосся та очей (світлооких—до 28%, темнооких—10%), прямим носом (80%), високим зростом (170 см), значним третинним волосяним покривом. Присутність тут південноєвропеоїдних рис пояснюється тим, що за неолітичної доби в цьому регіоні існували активні взаємозв’язки з праєвропейськими спільнотами, а на початку нової ери — з представниками іраномовних племен. Скіфо-сарматські антропологічні риси через сіверян увійшли до комплесу антропологічних ознак лівобережних українців, які за княжої доби також зазнали змішування з монголоїдними племенами.

Північна антропологічна область обіймає Волинь, Полісся, північні райони Чернігівщини, Київщини та Галичини. Вона ділиться на низку локальних варіантів, причому окремі з них деякі дослідники часто розглядають як самостійні антропологічні області. Людність валдайсько-дніпровського антропологічного комплексу (північно-західна Чернігівщина) з минулих часів відома під назвою «будаків». З-поміж інших груп українського етносу їх вирізняють найбільша депіґментованість (55—60% світлооких, 3% темнооких) та мезокранія, а решта показників повторюється в різних місцевостях України (зріст—167 см; середній третинний волосяний покрив та ін.). Вчені вважають, що за цими ознаками вони наближаються до північних поляків, росіян, білорусів і деяких груп естонців.

Починаючи з Хв. Вовка, дослідники звертали увагу на те, що мешканці Волині та Правобережного Полісся найбільше серед інших груп українського етносу зберегли архаїчні протоєвропейські фізичні риси, які, за даними палеоантропології, були властиві мезолітичній та неолітичній людності. Ці спостереження підтверджують й одонтологічні дослідження, які до того ж дозволяють порушити питання про роль прадавнього фінського компонента в антропологічній історії Північної України, що майже не піддається фіксації на рівні «традиційних» систем фізіологічних ознак (О Сегеда). Зокрема за такою одонтологічною ознакою, як високий рівень редукції зубів, населення окремих районів Київського та Житомирського Полісся також належить до північного грацильного типу, який найбільш яскраво представлений серед північносхідноєвропейських народів — карелів, фінів, мері, а також північних білорусів і росіян. Деяку морфологічну спільність з ними північних українців засвідчують і дерматогліфічні та гематологічні дані, що загалом підтверджує їхню своєрідність в «українскому антропологічному типі».

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Вам также может понравиться...