Українська етнологія

Антропологічна історія українців

Антропологічну історію українців, як і інших європейських народів, учені влучно порівнюють з «генним потоком через століття», до якого час від часу вливалися окремі струмочки, струмки, а то й ріки (С. Сегеда). Більшість етнічних спільнот, що колись перебували на території України, тією чи іншою мірою залишала свою «мітку» в «антропогенетичному стовбурі» українського етносу. Отже, не вдаючись до поглибленого аналізу змін морфо-фізіологічних комплексів, що постійно змінювали один одного, спробуймо відтворити основні віхи процесу формування «магістральної етногенетичної лінії», який відбувався через постійне змішування тубільної та прийшлої людності.

Згідно з новими науковими даними первісні люди на території України з’явилися близько 1 млн. роківтому. Шляхи її первинного заселення найвірогідніше проходили через Балкани та Центральну Європу, охопивши Закарпаття, Прикарпаття, Полісся, Наддніпрянщину, Північнопричорноморські степи, Крим, Приазов’я. Протягом сотень тисяч років внаслідок чергових хвиль міграції відбувалося постійне змішування місцевої і прийшлої людності. Отже, процес антропогенезу протікав через виникнення безлічі морфо-фізіологічних варіантів, які після нетривалого існування зникали, щоб стати підосновою для зародження нових спільнот.

Більш-менш чітке уявлення про характер антропологічних процесів на території України можемо отримати, починаючи здоби мезоліту (IX—VI тис. до Н. X.). В цей час серед населення Наддніпрянщини став переважати протоєвропейський тип, представлений північними європеоїдами, які характеризуються високим зростом, високою мозковою коробкою, широким обличчям із носом середньої ширини. Найвірогідніше вони з’явилися тут внаслідок міграції балтських мисливсько-рибальських племен, які витіснили з наддніпрянського реґіону носіїв сформованого у Передній Азії та Закавказзі давньосередземноморського типу, яких вирізняла довга й вузька мозкова коробка, високе вузьке обличчя з випнутим носом та високими очними орбітами, а також населення, що мало змішані риси цих двох антропологічних типів.

Подальший розвиток етнічних процесів на території України супроводжувався майже прямо пропорційним ускладненням антропологічної ситуації. Носії присутніх тут неолітичних культур, незважаючи на належність до протоєвропейського та давньосередземноморського антропологічних типів, що мали численні локальні варіанти, вирізнялися досить гармонійною будовою тіла, яка свідчить про чималу фізичну силу. За доби неоліту місцева мезолітична людність Подніпров’я була остаточно асимільована чи витіснена прибулими з півночі європеоїдами, яких, крім високого зросту та сплощеного обличчя, також вирізняє гарна зубна система, чого, до речі, не зустрічаємо серед іншого європейського населення цієї епохи.

Ще розмаїтіше представлені антропологічні комплекси людності України енеолітичної доби, які до того ж зазнавали динамічніших видозмін. Зокрема морфологічні ознаки носіїв трипільської культури на ранньому та середньому етапах її розвитку належали до західного варіанту давньосередземноморського типу (середній зріст, грацильна будова тіла, середній за шириною ніс виразно видається з гарно профільованого обличчя). Але на пізньому етапі внаслідок шлюбних стосунків із сусідніми скотарськими племенами у трипільців суттєво посилюються морфологічні ознаки, властиві масивним європеоїдам. Така ж помірна масивність характерна для усатівців Північного Причорномор’я, які сформувалися на основі змішування прибульців-скотарів з пізньотрипільською людністю.

Притаманна протоєвропейцям масивна будова тіла із широким випуклим обличчям у цей період найвиразніше простежується серед північної групи племен ямної культури, які займали територію від Наддніпрянського Правобережжя до Сіверського Дінця. Різними варіантами східносередземноморського антропологічного типу (вузьке, високе, різкопрофільоване обличчя, середній зріст) були представлені племена північнокавказького походження, які у середині III тис. до Н. X. поширилися в пониззі Дніпра, Південного Бугу та Криму (кемі-обинська культура). Загалом за доби енеоліту значною мірою під впливом трипільців в антропологічному складі людності України відбулося пом’якшення (грацилізація) масивного протоєвропейського типу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Вам также может понравиться...