Українська етнологія

На такому тлі у Східній Галичині та на Західній Волині розгорталися безпрецедентні за характером і масштабами процеси пертурбації населення. Протягом 1920—30-х років звідси емігрувало щонайменше 250 тис. українців, які через перенаселення та погані соціальні умови не могли забезпечити собі пристойного життя на рідній землі. У той же час із центральних польських земель сюди прибуло понад 100 тис. колоністів, які у 692 селах створили 22,6 тис. нових господарств. Хоча польські колоністи становили лише 1,2% населення Західної України, вони суттєво посилювали етнічну та соціальну напруженість у реґіоні. Таким чином, продовжувалося розмивання етнічної структури західноукраїнських земель: корінне українське населення ще зберігало тут етнічну більшість, але домінуючою тенденцією було зростання питомої ваги поляків і євреїв. Останні особливо активно нарощували свою присутність у містах, що неґативно позначалося на етнокультурному розвитку українців. У цих умовах західноукраїнське селянство, яке становило абсолютну більшість населення, продовжувало зберігати свої самобутні риси, відіграючи роль головного носія етнічних цінностей.

Водночас над етнічними українцями, що проживали в межах Радянського Союзу, нависла загроза не лише етнокультурної асиміляції, але й фізичного винищення. На 1926 р. в УРСР проживало 23,3 млн. осіб українського походження, що, до речі, тоді становило 80% від їх загальної чисельності у світі. За винятком Одещини українці переважали в усіх інших реґіонах республіки: на більшій частині Лівобережжя (близько 90%), на Правобережжі (біля 80%), на Східній Волині (66,8%) та ін. Отже, тут їхня питома вага була більша, ніж на західноукраїнських землях.

Реальною загрозою для збереження генофонду українського етносу став голодомор 1932—1933 рр. Багато дослідників звертає увагу на те, що він мав не стільки соціальні, скільки етнонаціональні причини. З першого погляду видається, що населення України гинуло залежно від місця свого проживання, а не від національної належності. Насправді ж порівняно з українцями росіяни майже не постраждали від голоду. Цей факт пояснюється тим, що останні перебували в містах, де смертність у 1932—1933 рр. фактично незросла, а українці помирали лише тому, що мешкали на селі, де вони становили абсолютну більшість людності.

Отже, голодомор став формою етноциду, вістря якого сталінське керівництво спрямувало саме проти українців. Це яскраво доводять ще й такі порівняння. На Поволжі після хлібозаготівель 1932 р. зерна залишилося приблизно стільки ж, скільки в Україні після хлібозаготівель 1931 р., але смертність у цьому російському реґіоні була значно менша, бо там не застосовували заходів, які заздалегідь прирікали людей на голодну смерть. Завдяки «особливій політиці» голод обминув німецькі та грецькі поселення в Україні. У той же час «український сценарій» етноциду був повторений на Північному Кавказі, де проживало З млн. українців, передусім на Кубані, де вони становили 62% всього населення. На Північному Кавказі від голоду помер 1 млн. осіб, що остаточно спинило українізацію цього реґіону.

Прямі й опосередковані втрати населення України від голодомору за різними даними становили від 5 до 17 млн. осіб. До них слід додати винищення українського народу внаслідок сталінських репресій, заслань, насильних чи «добровільних» переселень. Становище, що склалося в республіці в 1932—1934 рр., В. Кубійович визначив як «найтрагічніше з погляду популяції України». Отже, розмивання етнічної структури у Східній Україні відбувалося значно трагічнішим шляхом, аніж на західноукраїнських землях. У 1932—1935 рр. чи не вперше за кілька останніх століть приріст українців Наддніпрянщини майже припинився, хоча серед росіян і німців, що проживали у цей час в УРСР він становив по 15%, а серед греків — майже 41%. За 1926—1939 роки населення Радянської України зросло з понад 29 млн. усього на 526 тис, причому відносна частка українців у ньому дещо зменшилася, а питома вага росіян завдяки природному ростові та переселенню збільшилася з понад 7% до 10,4%.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Вам также может понравиться...