Українська етнологія

Важливе підґрунтя для таких тверджень дає аналіз античних джерел. З територіальною прив’язкою Йордан згадував про антів як про своїх сучасників (середина VI ст). Перераховуючи слов’янські спільноти, які виокремилися з венедів, він відзначає, що «Анти — найсильніші з них, розповсюдилися від Данастара [Дністра] до Данапра [Дніпра], там де Понтійське [Чорне] море утворює вигин. Ці ріки віддалені між собою на багатоденних переходів». У той же час Прокопій Кесарійський і Птолемей згадували про антські племена, які перебували в районі Азовського моря та в басейні Дунаю. Щоб якось узгодити ці свідчення, чимало дослідників вдавалося до «розтягування» реґіону проживання антів-слов’ян на територію, де мешкали анти неслов’янського походження, або просто не згадувало про останніх. З другого боку, мало місце невиправдане звуження території антів-слов’ян до західної частини чорноморського узбережжя між гирлами Дунаю і Дністра, де вони просто губилися в масі інших племен.

Писемні та археологічні джерела дозволяють стверджувати факт проживання антів-слов’ян на окремій від інших слов’янських і неслов’янських спільнот території між Дніпром і Дністром, причому їхні кордони залишалися відносно стабільними. У цьому регіоні мешкали різні за етнічним складом племена, серед яких були й неслов’янські. Залишений Прокопієм епізод про викуп анта Хільбудія зі склавинського полону дозволяє говорити про формування в антській спільноті елементів етнічної самосвідомості. Так, на допиті Хільбудій зізнався, що сам він «родом ант», чим підкреслив свій кровний (етнічний) зв’язок з усіма антами, які протиставляються іншим племенам, зокрема й склавинам. Серед антів існувало досить чітке уявлення про такі поняття, як «батьківщина» і «соплеменники», які вживалися не у вузькому розумінні (рідна оселя), а в широкому значенні: всі анти вважалися кровними родичами чи близькими сусідами. Зауважмо, що стосовно епохи раннього Середньовіччя рівень етнічної самосвідомості можна визначати не стільки належністю до конкретної етнічної спільноти, скільки її входженням до певного державно-політичного утворення, яке могло мати і поліетнічний характер. У той же час сучасні вчені вважають перебільшенням твердження про існування серед антів уже сформованої державницької організації з чітким централізованим управлінням.

Помітний слід в етнокультурному розвитку антів залишили тюркські племена гунів, з якими вони навіть спільно воювали проти ґотів. Так, до гунів потрапив популярний серед антів-слов’ян медовий напій «медас». З другого боку, «strava», що відбувалася під час похоронів гунських вождів, стала аналогом дохристиянської слов’янської тризни, яка супроводжувалася банкетами та молодецькими змаганнями. Старослов’янське слово «страва» тепер уживається в значенні їжа.

Існують певні розбіжності в з’ясуванні кількості антів-слов’ян, яку визначають на основі тодішніх методів ведення господарства, а також за іншими показниками. Частина дослідників суттєво применшує їхню чисельність, спрощено розуміючи свідчення Прокопія, що майже всі задунайські анти у призначений час могли зібратися на збори (куди, ймовірно, висипалися лише окремі їхні представники). Сучасні етнодемографічні дослідження поки що не проливають достатньо світла на цю проблему, тому поширеним залишається твердження Брайчевського, що слов’ян-антів нараховувалося «кілька мільйонів».

Незаперечний факт, що анти були численною і сильною спільнотою. Античні автори відразу звернули увагу на те, що вони «великим військом» почали нападати на задунайські землі Візантійської імперії. Анти-слов’яни могли нагромадити таку силу тільки за умови, що їхня територія насправді поширювалася на Правобережну Україну і частину сучасної Молдови. Не виключено, що вона охоплювала й Прикарпаття. До такого висновку дослідників наштовхує свідчення античних джерел про те, що, перебуваючи в ролі найманців у візантійському війську, анти «краще, ніж інші вміли воювати в гористій місцевості». Цього досвіду вони могли набути лише в підгір’ях Карпат.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Вам также может понравиться...